BENDROS NUOSTATOS

 • Šioje politikoje aprašoma, kaip UAB SPORTIJA, įmonės kodas 300616408, renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis.  UAB SPORTIJA naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje www.sportija.lt, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas. 
 • UAB SPORTIJA tvarko šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefono numerį, el. paštą, banko sąskaitos numerį, pristatymo adresą, sandorio duomenis (visi kartu – asmens duomenys),  siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.
 • UAB SPORTIJA renka ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas jūsų aktyviais veiksmais. Duomenys renkami šiems tikslams: apdoroti Jūsų prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, pateikti ir pristatyti prekes, vykdyti kitus susitarimus, apdoroti užklausas.
 • UAB SPORTIJA turimi asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami.  UAB SPORTIJA neperduoda asmens duomenų jokiai trečiai šaliais be atskiro sutikimo išskyrus tuos atvejus, kai tretieji asmenys padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. 
 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi ir saugojami ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

ASMENS TEISĖS

Asmuo turi teisę:

 • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų.
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.
 • Reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. UAB SPORTIJA, gavusi prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@sportija.lt.
 • Kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. nuo laiško gavimo el. paštu info@sportija.lt.

SLAPUKAI

 • Mes naudojame slapukus. Galite pasirinkti priimti ar atmesti slapukus. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus.
 • Būtini slapukai užtikrina sklandų mūsų puslapio veikimą.
 • Funkcionalumo slapukai atpažįsta vartotoją, pakartotinai grįžtantį į svetainę. 
 • Veiklos slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti lankytojų skaičių, taip pat stebėti, kaip lankytojai naršo po mūsų svetainę, kai ją naudoja. 
 • Rinkodaros slapukai fiksuoja lankytus puslapius ir nuorodas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

UAB SPORTIJA gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@sportija.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2023-11-06.